De Keyzer

Stap 1: Keuze StandaardpakketAlleenstaand
Samenwonend/Gezin
Stap 1: Keuze StandaardpakketDeze dekking geldt alleen voor de inboedelverzekering.
De dekking van aansprakelijksheidsverzekering is standaard maximaal € 500.000.
De dekking van ongevallenverzekering is bij blijvende invaliditeit € 50.000 en bij overlijden € 2.500.

€ 7.000
€ 12.500Stap 1: Keuze StandaardpakketDeze dekking geldt alleen voor de inboedelverzekering.
De dekking van aansprakelijksheidsverzekering is standaard maximaal € 500.000.
De dekking van ongevallenverzekering is bij blijvende invaliditeit € 50.000 en bij overlijden € 2.500.

€ 14.000
€ 17.500Stap 1: Keuze Doorlopende ReisverzekeringDe maximale reisdoor van een doorlopende reisverzekering is standaard 60 dagen.
Ja, met Europadekking
Ja, met Werelddekking
Nee
Uw keuze: nee, geen reisverzekering


Klik op Volgende om uw aanvraag af te ronden.
Stap 1: Keuze doorlopende Reisverzekering EuropaAls alleenstaande kan je alleen een reisverzekering afsluiten voor 1 persoon.

1 persoon
2 personen
GezinStap 1: Keuze Doorlopende Reisverzekering WereldAls alleenstaande kan je alleen een reisverzekering afsluiten voor 1 persoon.

1 persoon
2 personen
GezinStap 1: Jaarpremie


Stap 2: Persoonsgegevens

man vrouw1e jaars 2e jaars 3e jaars 4e jaars anders
Stap 3: Risico adresJa
Nee, risico adres:
         Postcode/plaats:

kamer appartement anders

steen beton anders

woonhuis
winkel
anders, nl
Stap 4: Voorwaarden


De verzekering(en) in dit pakket is/zijn gesloten op de voorwaarden, dat het hiernavolgende geldt voor u en de andere verzekerden op deze verzekering:
In de laatste 8 jaar voor het afsluiten van een verzekering:
1. is een verzekering als deze of een andere verzekering niet opgezegd;
2. is een verzekering als deze, een andere verzekering of een wijziging van een verzekering niet geweigerd;
3. zijn bij een verzekering als deze of een andere verzekering geen beperkende of verzwarende bepalingen dan wel een hogere premie, toegepast of voorgesteld;
4. bent u of is een andere verzekerde niet als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of enig misdrijf gericht tegen persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten


Ja Nee
Je voldoet niet aan de voorwaarden voor het Verzekerdstuderen.nl pakket. Neem hier contact met ons op voor een passende aanbieding. Stap 5: Persoonsregistratie


De op deze formulieren ingevulde gegevens, en de eventueel nog te verstrekken overige gegevens, kunnen worden opgenomen in de door de betreffende verzekeringsmaatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van: De Keyzer Assurantiën B.V. en/of bij de volgende klachteninstituten:

Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
Postbus 93560
2909 AN Den Haag

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Stap 6: Machtiging Automatisch Incasso


Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan De Keyzer Assurantiën B.V. om van mijn rekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde premies.
Jaar Maand
Stap 7: Polis aanvraag verzendenCAPTCHA
Neem bovenstaande code exact over:


De Keyzer logo
De Keyzer Zekerheid
Postbus 4670 | 4803 ER Breda | Tel: (076) 5333 555| Fax: (076) 5145 255
E-mail: info@dekeyzer.nl | Web: www.dekeyzer.nl